O knize Bohové Efesu

bohove efesu

Mithridatés a Řím

Jeden z největších nepřátel Říma byl pontský král Mithridatés VI, syn pontského krále Mithridata V. a seleukovské princezny Laodice. Když byl jeho otec zavražděn, vlády se ujala jeho matka, která ale nadržovala mladšímu synovi a mladý Mithridatés uprchl do hor z obavy, že bude zavražděn. V 18 letech se vrátil v čele vítězného vojska, matku svrhl a dal ji uvrhnout do vězení. Mithridatés měl jak řecký, tak i perský původ a obě tyto skutečnosti velmi obratně využíval. Měl prý velký talent na jazyky a domluvil se všemi jazyky přilehlých území.

Nejprve přišel na pomoc taurským Řekům, kteří žádali ochranu před Skythy. Obsadil Bosporské království, Kolchidu a Malou Arménii. Poté si rozdělil s bithýnským králem Nikomedem III Kappadokii. Nikomedes se ale velmi přátelil s Římany a to nakonec vedlo mezi oběma králi k roztržce. První válečný konflikt vyhrál Nikomédes s pomocí Římanů a jeho nástupce Nikomedes IV napadl s dvěma římskými legiemi pontské království. Mitrhidatés však vymyslel novou bojovou taktiku s válečnými vozy a bithýnského krále porazil.

Využíval nenávistí, která v Malé Asii k Římanům panovala, a úspěšně osvobodil či obsadil celou provincii Asie. Provincie byla vydírána výběrčími daní, kteří využívali platební neschopnosti a vydělávali na zabavování půdy dlužníkům. Toto se podařilo využít Mithridatovi k tomu, že v nově dobytých územích nechal povraždit 80.000 Římanů, čímž způsobil Římu velký šok a ještě těsněji si k sobě připoutal obyvatelé Malé Asie, kteří dobře věděli, že Řím je teď bude nenávidět. O této události se Brasidias dozvěděl v Ravenně a je zmíněna v knize Ve stínu arény.

V době, kdy začíná kniha Bohové Efesu a Brasidias se vrací do Efesu, aby našel svou rodinu, stojí město na straně Mitrhidata. Mithridatova politika, ve které hlásil znovuobrození řeckého helénského světa, měla úspěch i na řecké pevnině, kdy se k pontskému králi přidala mnoha další města včetně Athén.

V Římě sice ukončili spojeneckou válku proti odbojným městům v Itálii smírem, ale klid nenastal. V samotném Římě se rozpoutala občanská válka mezi optimáty, vedenými Luciem Corneliem Sullou a populáry, které vedl Gaius Marius. Oba významní státníci byli svého času generály a konzuly. Sulla získal v rámci svého konzulátu velení v připravované válce proti Mithridatovi, byl však svými protivníky sesazen a velení bylo předáno Mariovi. Sulla neuposlechl a místo toho vedl své vojsko z Capuy na Řím, který dobyl a obsadil. Poté vytáhl proti Mithridatovi. Mezitím posbíral vojáky Marius, vrátil se do Říma a společně s dalším konzulem Cinnou převzali moc a nechali popravit významné Sullovy stoupence. Přestože Řím opět odmítl poskytnout Sullovi na válku peníze, on se rozhodl ji vést na vlastní pěst a financoval ji z kořisti v úspěšných vítězstvích.

V době, kdy se Brasidias pokouší najít svého přítele Lýkia, zjistí, že Sulla stojí se svou armádou před branami Athén, které se připojily k Mithridatovi a snaží se je dobýt. Válka nyní plane na řeckém území a stává se stále zřejmější, že se jí nevyhnou ani města v Malé Asii.

Kde koupit knihu Bohové Efesu

Historický román Slovem a mečem v nakladatelství knihkupectví MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Knihu v roce 2015 vydalo nakladatelství MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Recenze