Ve stínu arény

Tento příběh se zrodil v době, kdy ještě nestálo římské Kolosseum, nebyli císaři a vojáci nezdravili Ave Caesar! Ale byli gladiátoři a v arénách se sváděly skvostné souboje na život a na smrt pro pobavení publika, které ještě nebylo rozděleno podle kast ani pohlaví. Z Capui se sláva těchto zápasů začala rozšiřovat do Říma, Ravenny a dalšího známého světa. A právě v Ravenně, kde byla jedna z nejstarších gladiátorských škol, se odvíjí hlavní děj celého příběhu.

 Protagonista příběhu Brasidias poznává Ravennu proti své vůli. Nikdy nestál ani o toto město, ani o gladiátorskou podívanou, která v Milétu, odkud pocházel, ještě nebyla běžná. Měl úplně jiný, příjemnější a pohodlnější život a jiné plány a cíle do budoucna. Sloužil u pomocných sborů římské armády v Lýdii a díky svým schopnostem byl rychle jmenován na zástupce centuriona. Neplánoval však spojit zbytek svého života s armádou, po ukončení služby ho čekalo příjemné prostředí jejich krásného domu v Milétu, kde jeho otec zastával významnou pozici soudce a archonta.

 Pro Brasidia přišla jak blesk z čistého nebe skutečnost, že jeho rodina náhle upadla v nemilost římského konzula, byl jí zabaven majetek a on sám skončil po svém marném pokusu o odpor v poutech na otrokářské lodi směřující do Délu a pak dál, do různých měst říše, kde byla poptávka po otrocích. Takovým způsobem vstoupil do Ravenny, zavržený, zraněný a zbavený všech práv a ochrany svého města. V srdci pak neměl víc, než nenávist, smutek a pocit nespravedlnosti. A žádná budoucnost na něj čekala. Aréna byla krutá a vlastníci gladiátorů nesmlouvaví. Každý pokus o vzpouru se zdál být jen krokem blíž k vlastní smrti. Neodvratně tak byl postaven před rozhodnutí, jestli přijmout smrt, nebo se pokusit najít cestu, jak přežít.

Kde koupit knihu Ve stínu arény

Historický román Ztraceno v písku v nakladatelství knihkupectví MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Knihu v roce 2014 vydalo nakladatelství MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Recenze