Ztraceno v písku

Nell bylo 8 let, když loď, na které cestovala, přepadli piráti a odvlekli své zajatce na otrocký trh v Alžíru. V té době byl Alžír součástí rozlehlé osmanské říše a formálně spadal pod vládu v Cařihradu, ale město ve skutečnosti ovládali piráti, obchodníci a janičáři. Palác, do kterého se dívka dostala, patřil bohatému obchodníkovi Ibrahímu al-Karímovi a byl nádherný. Jeho bílé věže se třpytily nad městem jako skvostné perly. Přesto se Nell zdál stejně strašným jako brány do pekla. Nerozuměla jazyku jeho obyvatel, jejich zvykům a jejich modlitbám a sama byla opovrhovaná a přehlížená tak, jak bezvýznamní dětští otroci bývají.

 Za dalších 8 let už nic z toho nebyla pravda. Nell používala arabštinu mnohem více a plynuleji než svůj rodný jazyk, uměla v ní číst i psát, oblékala se dle místních zvyků a znala všechny detaily náboženských a kulturních zvyklostí a věděla, co se od ní čeká. Ale nikdy nekonvertovala, neboť od otroků se to nevyžadovalo. Pracovala pro bohatou Ibrahímovou švagrovou a doufala, že se stane ošetřovatelkou, protože už v tom oboru získala dobré znalosti. Přesto se její svět znovu převrátil vzhůru nohama. Její jediná ochránkyně v tomto bohatém, ale nelítostném světě byla odsouzena k smrti a s Nell začali zacházet opět jako s obyčejnou otrokyni. Možná ne jako s obyčejnou, protože byla poslána do Ibrahímova harému, což mnohé z otrokyň vnímaly jako výhru, ale nikoliv Nell. Jistá svoboda, kterou v domě zatím požívala, se ztratila v nenávratnu, a její budoucnost se zdála bezútěšná, tím spíš, že Ibrahím al-Karím nebyl muž, kterého by si kdy vybrala za milence z vlastní vůle.

 Kromě toho se v Alžíru schylovalo k závažným změnám. Město se pokusila ovládnout pirátská taifa, která se cítila příliš silná, než aby dále odváděla daně sultánovi a další vladařská změna se odehrála v Maroku, což al-Karímy zajímalo vzhledem k jejich obchodním zájmům. Nell tedy měla před sebou cestu delší, než vůbec kdy snila.

Kde koupit knihu Ztraceno v písku

Historický román Ztraceno v písku v nakladatelství knihkupectví MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Knihu v roce 2014 vydalo nakladatelství MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Recenze