O knize Bohové Efesu

bohove efesu

Bohové Efesu

Když Brasidias přijíždí do Efesu, má na mysli pouze jediné – najít svou matku a sestru a svého přítele z dětství Lýkia, se kterými se rozloučil za velmi dramatických okolností v Milétu, kdy jejich svět vypadal naprosto jinak. Tehdy mohli využívat zázemí, které jim poskytovalo vysoké postavení jejich rodiny, která patřila v Milétu k významným archontským rodům. Ovšem po procesu s jejím otcem a zabavením jejich majetku se jejich situace drasticky změnila. Přestože Hespera, který tehdy podepsal příkaz k jejich zatčení, dávno smetla kola osudu kdesi do samotného Tartaru, zrušit tehdejší rozsudek se zdá bez finančních prostředků nemožné. Brasidias proto doufá pouze v to, že se se svými blízkými opět setká a že se jim podaří začít budovat nějaký běžný a přijatelný nový život. Vždyť Efes je velké a významné město a oni tam mají aspoň jednoho příbuzného, matčina strýce Eukleida.

Ovšem Eukleides má dost starostí s vlastní keramickou dílnou a ve městě je teď obtížnější než kdy jindy sehnat práci, protože obchod s Římem se zpřetrhal. Město se postavilo na stranu pontského krále Mithridata, který vede válku proti Římu a doba je velmi neklidná. Brasidias přijme práci na opravách krásného Artemidina chrámu, ale je to práce krátkodobá a navíc vynáší velmi málo. Je více než jasné, že touto práci si lepší budoucnost nebude schopen zajistit.

Stále víc tedy přemýšlí nad podnikem, o kterém začal uvažovat již v Ravenně – pojede do divokých hor Pamfýlie, kde by se dali nalovit levharti, které by mohl výhodně prodat do arény. To bylo podnikání, kterému se v těch letech dařilo. Problémem ovšem bylo, že tato část země nebyla pořádně kontrolována ani Mithridatem, ani Římany, nýbrž divokými kilikijskými piráty.

A jak běží čas, stává se stále jasnější, že konflikt mezi Mithridatem a Římem se stále rozšiřuje a ani města jako Efes nebudou schopna stát stranou celého válečného střetnutí. Brasidias si musí přiznat, že nadcházející střetnutí ignorovat nemůže. Je čas se rozhodnout, jestli bude stát na straně svého nového domova nebo zůstane věrný Římu, na jehož stranu se zdá přiklánět i válečné štěstí.

Kde koupit knihu Bohové Efesu

Historický román Slovem a mečem v nakladatelství knihkupectví MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Knihu v roce 2015 vydalo nakladatelství MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Recenze