Strom života

Román, který se odehrává v 1 st. p.n.l., nás přivádí na keltské hradiště Eburon, kde král Volků právě uzavřel mír se svým protivníkem z kmene Tektoságů. Slavnostní hostina ale skončí tragickým střetem, po kterém král Volků umírá a jeho mladý syn Allecnos je nucen uprchnout za hranice země, aby se nestal obětí pronásledování nového krále. Za svého pobytu u Římanů se naučí nejen skvělé latině a pohotové rétorice, ale i jejich způsobu boje a vojenské taktice. Přesto ale vnímá tento pobyt jako dočasný, protože se touží vrátit zpět do vlasti, pomstít otce a vrátit královský trůn své rodině.

Tento obsáhlý román ale zdaleka není pouze o pomstě. V troskách královského hradu se pomalu rozehrává rafinovaná hra o trůn, o udržení moci, o politické obratnosti a pevnosti keltských mečů. Protože Allecnův nejlepší přítel Lanicos dobře rozumí kovářství a chápe, že se meče rebelů z měkké a nekvalitní oceli nemohou rovnat mečům Římanů, které používají jejich protivníci.

Ale počáteční pevné spojenectví a hluboké přátelství se začíná naleptávat bojem o moc, ambicemi a láskou. Ne, není to starý příběh o dvou mužích milujících jednu ženu. Ale láska a manželství vstupují do hry o moc a postavení v zemi, a keltské ženy jsou, stejně jako keltští muži, silné, hrdé a neústupné.

Kde koupit knihu Strom života

Historický román Strom života v nakladatelství knihkupectví MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Knihu v roce 2015 vydalo nakladatelství MILLENNIUM PUBLISHING s.r.o.

Recenze